14. ročník Cyklu abonentních koncertů 2019/2020 | 29. koncertní sezóna
Brno, Besední dům, Komenského nám. 8, v 19.00, mimo 7. 6. 2020 – Brno, Stadion, Kounicova 685/20, v 19.00
 

Záštitu nad 14. ročníkem Cyklu abonentních koncertů převzali
ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek
a primátorka města Brna Markéta Vaňková

Činnost Českého filharmonického sboru Brno podporuje
Jihomoravský kraj, Ministerstvo kultury České republiky a statutární město Brno.

Ceny vstupného
Abonentní vstupenka na celý cyklus: (8 koncertů): 1400 Kč
Zlevněná abonentní vstupenka na celý cyklus
pro abonenty Filharmonie Brno: 1120 Kč
děti, studenti, senioři: 840 Kč

Místa rezervovaná pro abonmá v Besedním domě:
1. polovina sálu: řada 2–8, místa 1–20
2. polovina sálu: řada 10–16, místa 1–20

Vstupenky
předprodej TIC Brno, Panenská 1 (tel.: 420 513 039 035, 420 602 404 246)
nebo u Českého filharmonického sboru Brno, tel.: 602 711 062

plakát cyklu

 1. Abonentní koncert – neděle 15. září 2019 

Zahajovací koncert

Wolfgang Amadeus Mozart: Předehra k opeře Titus
Franz Schubert: Intende voci
Otto Nicolai: Te Deum

Veronika Holbová soprán
Václava Krejčí Housková mezzosoprán
Jaroslav Březina tenor
Lukáš Bařák baryton
Český filharmonický sbor Brno
Moravská filharmonie Olomouc
dirigent Jakub Klecker
 

plakát koncertu

 2. Abonentní koncert – neděle 20. října 2019  

Komorní koncert

Mikis Theodorakis: Adagio
Franz Schubert: Smyčcový kvartet d moll „Smrt a dívka“
Antonín Dvořák: Smyčcový kvintet Es dur, op. 97 „Americký“

Kristina Fialová viola
Graffovo kvarteto
 

plakát koncertu

 3. Abonentní koncert – neděle 17. listopadu 2019

Sborový koncert „Mužské hlasy“

Petr Fiala, Francis Poulenc, Josef Bohuslav Foerster,
Bohuslav Martinů

Pavlína Švestková soprán
Tomáš Badura baryton
Barbora Seidlová, Vítězslav Šlahař recitace
Martin Jakubíček varhany
Český filharmonický sbor Brno
dirigent Petr Fiala

plakát koncertu

 4. Abonentní koncert – neděle 22. prosince 2019

Vánoční koncert

Camille Saint-Saëns: Vánoční oratorium
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“

Pavlína Švestková soprán
Pavla Zbořilová mezzosoprán
Marie Vrbová alt
Tomáš Kořínek tenor
Václav Jeřábek bas
Český filharmonický sbor Brno
Czech Virtuosi
dirigent Petr Fiala

 5. Abonentní koncert – neděle 12. ledna 2020 

Novoroční koncert 

Árie a sbory z českých a světových oper
Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček,
Georges Bizet, Richard Wagner, Giuseppe Verdi

Pavlína Švestková, Jana Melišková soprán
Marie Vrbová alt
Moravská filharmonie Olomouc
Český filharmonický sbor Brno
dirigent Tomáš Hanák

 6. Abonentní koncert – neděle 2. února 2020

Pocta Beethovenovi 

Ludwig van Beethoven: Missa solemnis

Kateřina Kněžíková soprán
Michaela Zajmi mezzosoprán
Ondrej Šaling tenor
Gustáv Beláček bas
Filharmonie Hradec Králové
Český filharmonický sbor Brno
dirigent Kaspar Zehnder

 7. Abonentní koncert – neděle 15. března 2020

Barokní koncerty a kantáty

Johann Sebastian Bach
Georg Philipp Telemann

Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor)
Barocco sempre giovane
dirigent Petr Fiala

 Slavnostní koncert k 30. výročí trvání Českého filharmonického sboru Brno
neděle 7. června 2020

Brno, Stadion, Kounicova 685/20, v 19.00 hodin

Závěrečný koncert

Antonín Dvořák: Svatební košile

soprán v jednání
Jaroslav Březina tenor
Svatopluk Sem baryton
Czech Virtuosi
Český filharmonický sbor Brno
dirigent Tomáš Brauner