Jan Svejkovský (*1974)
druhý sbormistr

Absolvent Pražské konzervatoře vystudoval hru na housle (1994, P. Kudelásek) a dirigování, pod vedením M. Němcové (1998). Ve studiu dirigování pokračoval na Akademii múzických umění v Praze (Prof. Fr. Vajnar, Prof. R. Eliška). Tamtéž souběžně vystudoval obor hudební režie (Prof. J. Smolka, Prof. J. Rybář). V letech 2002–2005 působil jako sbormistr u Pražského filharmonického sboru. Účinkoval na řadě festivalů - Salzburské hudební slavnosti, Pražské jaro, RuhrTriennale, Třídenní plus, Festival Lombardia Europa Musica, Pražské premiéry, Podzimní festival duchovní hudby, Hudební fórum a další. Jan Svejkovský se s velkým zájmem věnuje uvádění děl soudobých skladatelů. V současnosti také působí pedagogicky na Pardubické konzervatoři. Hudebně-režisérskou práci Jana Svejkovského reprezentují nejen vydaná CD, ale i nahrávky koncertů z festivalu Pražské premiéry pořízené pro Českou filharmonii a další. Působil  řadu let jako externí hudební režisér Českého rozhlasu, rozhlasových soutěží Concertino Praga a Concerto Bohemia, i jako jejich dramaturg.