Slavnostní koncert Velehrad

Český filharmonický sbor Brno pořádal v sobotu 22. června 2013 v 16.00 hodin v Bazilice Velehrad Slavnostní koncert k 1150 výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V podání Českého filharmonického sboru Brno zazněly skladby Jana Bernátka Te Deum, Petra Fialy Bratři ze Soluně a Leoše Janáčka Glagolská mše. Spoluúčinkující: Moravská filharmonie Olomouc, sólisté Eva Dřízgová – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Petr Levíček – tenor Richard Novák – bas a Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Petr Fiala.
Generální partneři – Nadace ČEZ a SoNet, spol. s.r.o. Nad Slavnostním koncertem převzali záštitu Mons. Jan Graubner, arcibiskup Olomoucký, Stanislav Juránek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, Jan Husák, poslanec Parlamentu České republiky. Vstup volný

plakát Slavnostní koncert

zpět na přehled