Český filharmonický sbor Brno ve Slavkově

Při ekumenické bohoslužbě v Chrámu vzkříšení Páně ve Slavkově 7. 10. 2017 zazpívalo okteto Českého filharmonického sboru Brno za doprovodu Františka Hermana – varhany výběr z Missy brevis Z. Fibicha. Dirigent: Jiří Najvar

V rámci Slavkovské iniciativy smíření 2017 se Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) (sbormistr Petr Fiala) představil 6. 10. 2017 v Historickém sálu slavkovského zámku ve Slavkově na koncertě se skladbami J. K. Vodňanského, B. M. Černohorského, Z. Fibicha, A. Brucknera a P. Fialy za doprovodu Martina Jakubíčka – varhany. Sólisté: Pavlína Švestková. Dirigent: Jiří Najvar. Český filharmonický sbor Brno účinkuje bez nároku na honorář, koncert podpořil Jihomoravský kraj

zpět na přehled