Vedení Českého filharmonického sboru Brno


Správní rada

předseda správní rady:
Ing. Jan Pištělák, CSc., ředitel firmy Sonet, spol. s r.o.

členové správní rady   
Mgr. Václav Božek
, Koordinátor poradců orgánů Jihomoravského kraje 
Ing. Miroslav Franc, manažer
PhDr. Karla Hofmannová, novinářka, hudební a divadelní recenzent
Ing. Jaroslav Kacer, Předseda Komise Rady města Brna pro chytré a otevřené město

Ing. Jiří Němec, člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje
JUDr. Hana Svobodová, jednatelka koncertní agentury ARS/KONCERT, spol. s r.o.


Dozorčí rada

předseda dozorčí rady   
Doc. Jaroslav Veselý, CSc.
, docent Stavební fakulty VUT Brno

členové dozorčí rady   
Ing. Slavoj Čegan
, předseda představenstva ČEGAN HOLDING, a.s.
JUDr. Roman Hodoši
, advokát


Zaměstnanci    

Petr Fiala, ředitel a sbormistr ČFSB
Ladislav Chmelík, tajemník ČFSB
MgA. Vítězslav Šlahař, Ph.D., produkce koncertů v ČR
Mgr. Dušan Trnka, ekonom ČFSB